• 11/08/2017
  • Jasno&Glasno tim

Trendovi u UX-u 2018.

Neizostavan aspekt svakog proizvoda, procesa i usluge je korisničko iskustvo (UX – user experience), a taj pojam u posljednje vrijeme najčešće vežemo uz web stranice i druge digitalne platforme. U doba brzih tehnoloških promjena svakodnevno bilježimo evoluciju na području UX-a, a mi smo izdvojili nekoliko trendova za koje smatramo da će dominirati u godini pred nama.

Minimalizam

Vrijeme šarenih efekata i “trodimenzionalnog” dizajna odavno je prošlo. Elegantan plošni dizajn i pregledan minimalistički izgled danas je “must-have” i takav će ostati i dalje, bez obzira na to je li riječ o web stranici ili mobilnoj aplikaciji. Naravno, minimalizam ne znači da se ispod jednostavne površine ne krije kompleksno i sveobuhvatno rješenje.

Sadržaj na prvome mjestu

Pri izradi web stranice sve više do izražaja dolazi dizajn fokusiran na sami sadržaj (content-focused design). Što to konkretno znači? Konvencionalna praksa uglavnom podrazumijeva razvoj web stranice tako da se najprije razmišlja o samome dizajnu, a sadržaj se poslije “ukalupljuje” u njega. Novi trendovi pak idu u suprotnome smjeru, u kojemu je sadržaj početna točka samog web dizajna. Prilagođavanje dizajna i izgleda stranice sadržaju nešto je što ćemo viđati sve više, a najčešće se očituje u razrađenijoj vizualnoj hijerarhiji, funkcionalnom minimalizmu i preglednosti teksta. I neće vrijediti samo za stranice koje su krcate sadržajem, nego i za one jednostavne, prodajno-korporativne.

Dizajn koji štedi vrijeme

Što manje koraka, to bolje. U prijevodu, više se ne može dopustiti da ključne informacije, rubrike i “buttoni” nisu vidljivi i razumljivi na prvi pogled. Pregledna navigacija, jasan kontekst informacija i opcije za personalizaciju neki su od elemenata dizajna koji štedi vrijeme, a važan je podjednako i u mobilnoj i desktop varijanti.

Višekanalni UX

Internet of Things pojam je koji nas prati već neko vrijeme, a sve veća povezanost različitih uređaja donosi nove izazove za dizajnere koji moraju razmišljati o tome da korisnički put sada može početi na jednome, a završiti na drugome sučelju ili platformi. Taj put mora biti logičan, razumljiv i “gladak” te kontekstualno razumljiv korisniku.

Glasovna sučelja

Siri, Cortana i OK Google neki su od poznatijih servisa i aplikacija koji prepoznaju glasovne naredbe, a takav način upravljanja tehnologijom bit će sve češći i u bliskoj budućnosti. Naravno, tradicionalna grafička sučelja neće izumrijeti, ali klikanje i “tapkanje” po ekranu više nisu jedine opcije dostupne korisnicima i upravljanje glasom postaje uobičajena korisnička alternativa.

Proširena stvarnost

Pokemon GO manija već odavno pripada prošlosti, ali to ne znači da je priča o proširenoj stvarnosti gotova. Sve jači mobilni procesori, sve kvalitetnije kamere i raznolikost aplikacija pridonijet će češćoj primjeni proširene stvarnosti i stvaranju inovativnih sučelja koji će olakšati komunikaciju i protok informacija, a sve to na vizualno zanimljiv i intuitivan način.

Personaliziran dizajn

Velikim dijelom pod utjecajem Facebookove filozofije, sve je više stranica i digitalnih servisa koji sadržaj prilagođavaju korisnicima, njihovim interesima, ali i kupovnim navikama. Sustavi preporuka na Netflixu ili Amazonu najočitiji su primjeri, a s obzirom na sve sofisticiranije algoritme i razvoj AI-ja, ubuduće ćemo viđati više digitalnih odredišta koja će se “prilagođavati” interesima i navikama korisnika – i to raditi vrlo precizno.

Otkrivamo tajne digitalnog marketinga