• 03/09/2016
  • Jasno&Glasno tim

Tajne e-mail marketinga

E-mail kampanje bitan su dio digitalne marketinške strategije. Uz komunikaciju i povezivanje s ciljnim skupinama, važna su komponenta u ostvarenju pozitivnoga ROI-ja digitalnih marketinških napora.

E-mail marketinške kampanje koje odražavaju identitet tvrtki i prenose jasnu poruku marke imaju veći potencijal rezultiranja pozitivnom reakcijom primatelja i pridobivanjem potencijalnih kupaca.

Kako početi i što se želi postići?

Za kreiranje, izvršenje i održavanje kvalitetne e-mail marketinške kampanje u prvome je redu potrebno skrenuti pozornost ciljne skupine. Prije svega, e-mail marketinške kampanje trebaju podići svjesnost o marki i tvrtki, odnosno upoznati potencijalne korisnike i klijente s postojanjem tvrtke te njezinom ponudom proizvoda i usluga ili ih podsjećati na marku.

Uz pružanje vrijednosti čitatelju, e-mail kampanjama cilj je i poticanje primatelja na konkretnu aktivnost, odnosno poticanje direktnoga odaziva i vođenje u sam proces transakcije kao što je, primjerice, kupnja proizvoda, korištenje usluga ili registracija korisnika. Dakle, e-mail marketinška kampanja treba biti osmišljena i kreirana tako da potakne zanimanje čitatelja (potencijalnih klijenata i korisnika) te dovede do njihovih upita o ponudi, bilo u online ili offline obliku.

Naravno, potrebno je izgraditi i zajednicu korisnika koji žele primati vaš newsletter. Pravilo broj jedan kojeg se treba pridržavati u izgradnji zajednice pretplatnika je permission based pristup. E-mail marketinškom kampanjom poduzeće smije nastupati isključivo prema korisnicima koji su pri pružanju svojih podataka poduzeću na to dali pristanak. Sve ostalo narušavanje je privatnosti korisnika i vrlo vjerojatno naići će na njihove negativne reakcije.

Što je važno:
1. skrenuti pozornost;
2. potaknuti na konkretnu aktivnost;
3. izgraditi zajednicu korisnika.

Koju poruku poslati? I kome?

Kao i u svakoj drugoj marketinškoj aktivnosti koju poduzeće obavlja, nužno je poznavati ciljnu skupinu kojoj se obraća. Poznavanje publike kojoj se obraćate u svojoj e-mail marketinškoj kampanji temelj je za postavljanje tona i glasa kampanje, odnosno načina prenošenja poruke. Osim toga, o tome ovisi i odabir same poruke e-maila kako bi ona korisnicima bila predstavljena na njima razumljiv i prihvatljiv način. Prava poruka odaslana u pravo vrijeme povećat će vjerojatnost angažmana korisnika koji je primaju.

Što je važno:
1. poznavati ciljnu skupinu;
2. pametno odabrati poruku e-maila;
3. poslati poruku u pravo vrijeme.

Kako prikazati poruku?

Kao što je već spomenuto, e-mail marketinška kampanja treba biti prilagođena vizualnom identitetu tvrtke. Predlošci za kreiranje e-mail kampanja veoma su prilagodljivi, i poželjno je poigrati se njima, pogotovo kada uzmemo u obzir važnost vizualnoga u digitalnome marketingu. E-mail koji izgleda vrlo slično onima koje korisnici primaju od ostalih poduzeća najvjerojatnije će biti ignoriran ili neće postići željeni učinak. Kreativnost je u tom pogledu poželjna, no uvijek je potrebno imati na umu granice prihvatljivoga te nužnost održavanja vizualnoga identiteta poduzeća.

Osim vizualnoga, veoma je važno i tekstualno. Za početak, nije nipošto svejedno što ćete napisati u naslovu maila. Naslov je prvi doticaj s korisnikom koji ga treba potaknuti na reakciju, odnosno zainteresirati za otvaranje poruke koju šalje poduzeće. U naslovu e-maila preporučuje se korištenje riječi s izravnim pozivom korisniku (CTA). Naslov maila treba potaknuti čitatelja na angažman. Uz naslov, pozornost treba posvetiti i pravilnome odabiru sadržaja samoga newslettera koji će zadržati pozornost čitatelja te ga potaknuti na željenu aktivnost. Aktualne teme koje čitatelju pružaju određenu vrijednost kao što su edukacija ili motivacija, vaši će korisnici itekako znati cijeniti. Kada postignete da vas korisnici smatraju pouzdanim i relevantnim izvorom informacija u području kojim se bavite, znate da svoj posao radite kvalitetno.

Što je važno:
1. biti vizualno jedinstven;
2. pametno osmisliti naslov maila;
3. pružiti vrijednost čitatelju.

Kako unaprijediti kampanju?

Uz inicijalno kreiranje e-mail marketinške kampanje i vizualnoga identiteta koji treba biti dosljedan i konzistentan, neizostavni su brojevi i analitika. Oni služe za stjecanje realne slike o pravcu u kojemu treba usmjeriti kampanju te analiziranje rezultata uloženih napora (broj pretplatnika, broj novih pretplatnika, postotak otvaranja, ostvareni ciljevi). Brojevi i analitika temelj su za unaprjeđenje i poboljšanje budućih kampanja.

Osim analitike, potrebno je pratiti i ponašanje čitatelja. Ako se, nakon što korisnik otvori vaš mail, ne događaju željene aktivnosti (klik na linkove, dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama, generiranje upita), to je jasan pokazatelj da se dijalog s korisnicima ne potiče dovoljno. U tom slučaju treba pronaći način kako potaknuti korisnika na željeni odaziv, njegovo što dulje zadržavanje i uključivanje u komunikaciju putem kanala na koje ga se upućuje preko e-maila.

Što je važno:
1. analizirati rezultate;
2. pratiti ponašanje čitatelja;
3. uključiti čitatelje u komunikaciju.

Kako automatizirati proces?

Na tržištu su trenutačno dostupni brojni alati koji pomažu u kreiranju e-mail marketinških kampanja. Automatiziranjem dijela procesa više se vremena može posvetiti razvoju same strategije kampanje. Korisnost takvih alata pri realizaciji e-mail marketinških kampanja već smo istaknuli kad smo pisali o tome zašto volimo MailChimp.

No, unatoč dostupnosti alata, kreiranje i postavljanje e-mail marketinške kampanje proces je koji zahtijeva ulaganje vremena te brojna promišljanja i analize prije same realizacije. Stoga, želite li kvalitetnu strategiju e-mail marketinške kampanje, potrebno joj je posvetiti dovoljno vremena kako bi ona u konačnici ostvarivala željene rezultate i ciljeve. Želite li stručan savjet i kreiranje e-mail marketinške kampanje po mjeri vašega poduzeća, čekamo vas.

Što je važno:
1. pronaći najbolji alat;
2. promišljati o realizaciji;
3. savjetovati se sa stručnjacima.

 

Otkrivamo tajne digitalnog marketinga