• 04/29/2015
  • Jasno&Glasno tim

Što je SEO i zašto je bitan?

SEO (Search Engine Optimization) proces je optimizacije internetskih stranica za tražilice, odnosno skup tehnika čiji je cilj organsko povećanje prometa određenog internetskog sjedišta, kao i povećanje kvalitete samog internetskog sjedišta. SEO se ne sastoji od izgradnje internetskog sjedišta koje je prilagođeno tražilicama, već prvenstveno ljudima.

Dakle, ovaj uvod napisan je upravo prema SEO pravilima. Ključne riječi su navedene, uvod je relevantan za temu, kao i ostatak teksta, te je opisana najvažnija informacija (a to je u ovome slučaju definicija) koja se u nastavku teksta objašnjava i detaljnije opisuje. Google u rezultatima pretraživanja pokazuje prvih 70 znakova, pa je ključne riječi dobro navesti što prije u naslovu, kao što je ovdje i učinjeno.

​​​​Zašto je SEO bitan?​​

Ljudi na tražilicama traže informacije ili odgovore na pitanja koja ih zanimaju. S druge strane, svatko tko ima internetsku stranicu želi da ona bude posjećena. SEO spaja to dvoje. Važno je da vaš web ima relevantan, detaljan i koristan sadržaj za ključne riječi koje želite da vaš web prikazuje u tražilici, što će povećati posjećenost stranice, a onda i popularnost, odnosno relevantnost na tražilicama.

​​​​Imajte na umu uvijek sljedeće:​​

page 2 Google search

Ova šaljiva izjava poprilično je istinita, jer priznajte, i sami rijetko “zavirite” na drugu stranicu tražilice, a još rjeđe dalje… I upravo je zbog toga važan dobar SEO kako bi vaša stranica bila na prvoj stranici pretraživanja, jasno vidljiva i dostupna svima.

​​​​

Koje su najvažnije SEO smjernice?​​

 

Nazivi stranica:

Koristite jedinstvene, točne nazive stranicanaslov govori i tražilici i korisniku o čemu se radi na poveznici.

Napravite jedinstvene tagove naslova za svaku stranicu – svaka je stranica jedinstvena, pa je tako i tretirajte.

Koristite kratke, ali opisne nazive – neka budu istaknute ključne riječi, ali neka sam naziv ne bude preopćenit.

Iskoristite opisni meta tag kako biste opširnije opisali vaše internetsko sjedište – meta description tag omogućuje vam da detaljnije opišete o čemu se radi na stranici, što je korisno prvenstveno korisniku (koji meta description vidi i na tražilici), kao i samoj tražilici jer olakšava indeksiranje stranice.

URL-ovi (adrese internetskih stranica):

Poboljšajte strukturu URL-ova – koristite riječi u URL-ovima.

Nemojte koristiti generičke nazive (stranica1 i slično), ali nemojte ni pretjerivati s ključnim riječima u nazivu npr. www.webstranica.hr/sto-je-seo-uvod-u-seo-kako-koristiti-seo.

Navigacija:

Neka vam stranica bude jednostavna za navigaciju – jasna navigacija važna je kako korisnicima tako i tražilicama.

Planirajte navigaciju po internetskom sjedištu prema početnoj stranici – početna stranica neka bude polazište za navigaciju i dizajn ostatka internetskog sjedišta.

Omogućite korisnicima da uz pomoć takozvanih breadcrumbsa (poveznice unutar sjedišta) navigiraju vašom stranicom u što manje koraka.

Važna je i korisna 404 stranica u slučaju da određena stranica više ne postoji, a svakako na 404 stranici treba osigurati i alternativu korisniku, kao gumb za povratak na početnu stranicu ili neku drugu stranicu unutar vašeg sjedišta koja bi mogla biti od pomoći.

Sadržaj:

Omogućite kvalitetan i koristan sadržaj.

Pišite jednostavno i razumljivo, a s druge strane dovoljno opširno kako bi vaši korisnici dobili odgovor na pitanje zbog kojeg su i završili na vašoj stranici.

Pišite pitke tekstove – korisnici trebaju jasnu informaciju i trebaju je brzo, pa tekst treba zadovoljiti obje potrebe.

Kreirajte sadržaj prvenstveno za korisnike, ne za tražilice – Google je vrlo lukav i ne može ga se prevariti podešavanjem ključnih riječi.

Vizuali:

Optimizirajte upotrebu vizuala na stranici – napišite dobar ALT tekst, odnosno tekst koji će se prikazati ako nije moguće učitati vizual, kako bi korisnik barem donekle mogao dobiti sliku o tome što je prikazano, a to pomaže i Googleu prilikom pretrage vizuala.

quote Google

Na kraju je važno znati da SEO nije proces koji je jednokratan i nakon što ga jednom odradite, mirni ste. Najpoznatija tražilica, Google, neprestano nadopunjuje svoje SEO smjernice. Nedavno je odlučeno da će stranice koje nisu responzivne (ne prilagođavaju se ovisno o uređaju) “kažnjavati” lošijom pozicijom na tražilici. Dakle, svi koji žele ostati na prvoj stranici tražilice moraju prilagoditi svoje stranice svim vrstama uređaja.

Ne zaboravite najvažnije – stranice radite za ljude, ne za tražilice.

Otkrivamo tajne digitalnog marketinga