• 04/13/2016
  • Jasno&Glasno tim

Kako prijenosni pametni uređaji mijenjaju vašu content strategiju?

Uložili ste mnogo vremena u kreiranje svoje content strategije, ali niste sigurni hoće li ona biti prilagodljiva prijenosnim pametnim uređajima?

Ne brinite se. Svijet digitalnoga mijenja se kao vremenska prognoza te planiranje platformi za plasiranje vaše content strategije ne treba prepustiti slučaju. Stručnjaci vjeruju da će tržište prijenosnih pametnih uređaja porasti za oko 35 % do 2019. godine, a to znači dodatnu angažiranost marketinških stručnjaka u kreiranju sadržaja prilagođenoga upravo za te male spravice.

Donosimo nekoliko obilježja koja će vaša content strategija morati sadržavati ako želite biti konkurentni i uspješniji i na tom području.

Još kraće poruke

Content strategija bazirat će se na kratkim i konciznim tekstovima, odnosno porukama koje će u malo riječi reći sve što je potrebno bez pretjeranoga opisivanja. Dužina poruke ovisit će o brzini konzumacije, kontekstu te veličini ekrana koji se koristi. Iako su već sada poruke na svim platformama doista kratke, stručnjaci za content naći će se pred izazovom kako kratko i jasno reći sve što treba.

Lokacija i vrijeme

Lokacija krajnjih korisnika bit će jedan od čimbenika koji će također utjecati na stvaranje sadržaja. Poruka koju šaljete mora biti smještena u vrijeme, ali i prostor koji je u tom trenutku relevantan za vašu publiku. Što to znači? To znači da ćete uz sve podatke koje vam pametni prijenosni uređaj pruža znati da korisnik, koji je dio vaše ciljane publike, kupuje namirnice u trgovini te će ga kratka poruka obavijestiti o najnovijemu sniženju koje je u tijeku upravo u toj trgovini. Ako ga obavijestite nakon što je on obavio svoju kupnju i nije iskoristio niti jedan popust, možda ga izgubite.

Sadržaj fokusiran za specifične niše

Specifičnost odnosno konkretnost članaka morat će biti veća nego ikada. Pretraživanje koje će se događati u hodu, netom prije same radnje, bit će fokusirano na konkretno područje te će, sukladno tome, i sadržaj trebati biti usredotočen na jedan segment. Na primjer, pretraživanje nekoga pojma neće se više toliko bazirati na općenite ključne riječi, nego na semantičku pretragu – pretraživanje najbolje kave u gradu bit će zamijenjeno pretraživanjem najjeftinije i najbolje kave u neposrednoj blizini korisnika, u kvartu. Također, ulazak u trgovinu sa zdravim namirnicama bit će popraćen pojavljivanjem jednostavnoga i brzog recepta od tih zdravih namirnica. Sadržaj koji ste do sada stvarali neće biti beskoristan, ali razmišljajte o tome kako još više precizirati svoje poruke.

Vizualno ispred tekstualnoga

Sve većim korištenjem videoprikaza pomiču se granice u kreiranju inovativnih i informativnih sadržaja. Dobar, kratak i vizualno dotjeran videouradak zasigurno će imati malu prednost pred tekstom, premda će stvaranje upravo takvoga videa biti pravi izazov.

Iako vremena do razvoja i opće prihvaćenosti prijenosnih uređaja ima, planiranje je svakako potrebno. Kako iskoristiti veliku količinu podataka koje uređaji prikupljaju u svrhu stvaranja što potpunijega sadržaja, kako svojoj publici olakšati pretraživanje i povećati vlastitu prisutnost u digitalnome svijetu, pitanja su na koja tek trebate dati svoj odgovor.

 

Otkrivamo tajne digitalnog marketinga