Suzana Badrov,
Digital marketing specialist

“Jezik i komunikacija osnova su društvenih fenomena koje proučavam u digitalnom umrežavanju”

Suzana pažljivo promišlja o svim formatima sadržaja kojima želimo nešto komunicirati. Novinarskog je porijekla s bogatim iskustvom u stvaranju sadržaja i nagrađenim scenarijem za film, a zbog sociološke pozadine jednako je vješta u komunikaciji s korisnicima. Specijalistica je za newslettere pa svaki mjesec priprema nekoliko namijenjenih tisućama korisnika. Joga ju je naučila predanosti i upornosti koje primjenjuje i u digitalnim kanalima, a pretrčane kilometre odavno je prestala brojati.


Želite raditi sa Suzanom?

Pošaljite joj mail

Otkrivamo tajne digitalnog marketinga